Die boeklys van Andr© P. Brink sluit in (Afrikaans en volgens jaartal van uitgawe):

Romans

 

koop 'n boek 4

Bo

 

Dramas

Reisverhale

Akademiese Werke / boeke

Ander Werke / boeke

 

koop 'n boek 4

Bo

 

Omnibusse van Andr© P. Brink

Samestellings deur Andr© P. Brink

Vertalings deur Andr© P. Brink

 

Akademiese Publikasies oor Andr© P. Brinkse Werk

Die boeklys van Andr© P. Brink sluit in (Engels):

 

koop 'n boek 4

Bo

 

AndrePBrink-Loopdoppies

Loopdoppies
 - boek geskryf deur Andr© P. Brink

My rubriek “™n Emmertjie Wyn” het voortgegaan om in Wynboer te verskyn na die bundeltjie met daardie titel saamgestel is. Ek het nie die bedoelling gehad om dies ook bymekaar te sit in boekvorm nie, maar te veel lesers het my nou al gedreig met vreeslike dinge as dit nie gebeur nie. Daarom: dankie aan Wynboer vir verlof om dit weer te doen. En ek dra dit, met liefde en genoeë, op aan al die drinkebroers wat met ronde voetjies deur die lewe gaan. hoekom sal mens nie ook bietjie plesier hê in die lewe nie?

Inhoud:

 1. Floors en sy kliënte
 2. Oom Kootjie Emmer en die saboteur
 3. ‘n Boddery met ‘n bed
 4. Die oues van dae
 5. Sysie maak ‘n vleisie
 6. Oom Hendrik drop uit
 7. ‘n Sprong van ‘n spring
 8. ‘n Hondjie met ‘n halsbandjie
 9. Joos en Koos en die tande
 10. ‘n Bek vol tande
 11. Oom Bakkie lei ‘n oorwinning
 12. Nig Kuipie dui uit
 13. Oom Hanges kom tot inkeer
 14. Oom Kooskis sien sy gaad
 15. The gift of Magi
 16. Nagmaal op Doringboom
 17. Oom Kaatjie en die kat
 18. Die voorjaer van Tour-de-France
 19. Oom Soppie se sepie
 20. Wan oom Dan en oom Wan
 21. Oom Eiland beweeg uitwaarts
 22. Oom Helles mik hemel toe
 23. ‘n Smismis en ‘n mistyk

 

koop 'n boek 4

Bo

 

AndrePBrink-DieWynvan Bowe

Die Wyn van Bowe - boek deur Andr© P. Brink,

Ui die paar honders sketse wat Andr© P. Brink in die loop van verskeie jare eers in Die Beeld en daarna in die rubriek “Sout en Peper” in Rapport gepubliseer het, het hy nou tot die vreugde van duisende lesers ‘n keur in twee bundels byeengebring. Dit was “die klap van die meul” die eerste; met die ander Wyn van bowe wat die versameling afrond.

In hierdie sketse tref mens die ernstige en omstrede skrywer, Andr© P. Brink, in ontspanne luim aan: “vingeroefeninge” het hy by geleentheid self die stukkies genoem.

Inhoud:

 1. ‘n Kritikus word gebore
 2. Die oumens moenie in die water mors nie
 3. Oom Giel raak vrygewig
 4. Help ‘n bietjie daar
 5. Die visresies
 6. ‘n Bielie van ‘n bom
 7. Braam kook sop
 8. Die volle handtekens van egheit
 9. Die opstanding van oom Genade
 10. Petrolkrisis op Witgatworteldraai
 11. Oom Kierang se W.O.S.
 12. Oom Lollie soek ‘n sleutel
 13. Die apoteose van luitenant Donnerwetter
 14. Confucius raak konfoes
 15. vader Krismis kom terug
 16. Tobias help uit
 17. Leendert en die lot
 18. Die blye tyding
 19. Flippie maak ‘n film
 20. Oom Joosop en die engel des doods
 21. Die tande van oom Tanne Ketot
 22. Sarel se saampeltjie
 23. Nig Ralie soek ‘n kat
 24. Stephanus swig voor die sonde
 25. Sandgat kry ‘n keffie
 26. Dokter lees die bloeme
 27. Die keerbare opkoms van my oom Arthur Ui
 28. ant Bolletjie en die parte
 29. Die statussimbool
 30. Die wyn van bowe

 

koop 'n boek 4

Bo

 

AndrePBrink-noomblikindie wind AndrePBrink-noomblikindie wind sagteband 

`n Oomblik in die wind Andr© P. Brink,

Die roman speel af tussen 1749 en 1751. Elisabeth vergesel haar eggenoot, Erik Alexis Larsson, en ‘n gids, ene Van Zyl, op ‘n ontdekkingsreis na die onherbergsame Kaapse binneland. Maar dan begin Van Zyl se drinkery, sy bakleiery en muitery. Op ‘n dag stap Erik Alexis die wildernis in, om nooit weer terug te keer nie. Adam Mantoor, ‘n drosterslaaf, ontferm hom oor Elisabeth na die dood van die twee mans. Hy word haar beskermer in lewensgevaarlike omstandighede en hulle vertrek op die lang en gevaarlike tog terug Kaap toe. ‘n Verhouding ontstaan tussen die wit vrou en die trotse slaaf, en daar is ‘n ruk lank ™n byna paradyslike bestaan in die wildernis. Die reis terug lei deur die Karoo en word gekenmerk deur steeds groter ontbering, en Elisabeth beloof Adam Mantoor om hom sy vryheid te help verkry.

AndrePBrink-noomblikindie wind2  AndrePBrink-noomblikindie wind3

Die kopie (links ) is no 373 uit ‘n beperkte oplaag van 1000 eksemplare

 

 

koop 'n boek 4

Bo

 

AndrePBrink-nvurkindie pad

‘n Vurk in die pad (outobiografie) - Andr© P. Brink

 

koop 'n boek 4

Bo

 

AndrePBrink-Parys-Parys Retoer

Parys-Parys Retoer - Andr© P. Brink

Hierdie is ‘n versameling van Andr© P. Brink se pikante sketse oor die lewe in die Franse hoofstad soos hy dit tydens sy tweede besoek ervaar het. (Lees ook Pot-pourri en Midi) Dit sluit die volgende sketse in:

 1. Son in die winter
 2. ‘n Aand by die hippies
 3. ‘n Trui in die tronk
 4. Brood en dood
 5. Die duiwel, die Rus en sy siel
 6. ‘n Sewentiger in die stad
 7. Dia nag in die barrikades
 8. Die tuisgemaakte filisoof
 9. Die strate dawer
 10. Beelde van ‘n stad wat stil word
 11. Briewe aan die hemel
 12. Intieme wêreld : ons kafee
 13. “Name wat daar skielik sing”
 14. Die ou vroue
 15. Die concierge
 16. Die rustige revolusionêr
 17. ‘n Minnebrief in die somer
 18. Die malles
 19. Die dag van die pampoen
 20. Die nuwe styl
 21. Die ou manne
 22. Hutspot en paddaboutjies
 23. Kom hondhond
 24. Uys in Parys
 25. En die blare val
 26. Krisis oor ‘n watsenaam
 27. Die mak krokodille
 28. Wintertaal
 29. En wie de drommel is die pa daarvan?
 30. Parys-Parys : retoer

 

koop 'n boek 4

Bo

 

AndrePBrink-midi

Midi - boek deur Andr© P. Brink

Met Midi keer Andr© P. Brink weer tot die genre wat hy so goed beoefen: die reisbeskrywing.
Wat en waar is die Midi?
Laat ons die skrywer self aan die woord stel:”Midi beteken”Middag”. Die Midi is die naam waarmee min of meer die hele suide van Frankryk aangedui word, die middagland, die land van die son, die land waar die wilde wind gebore word.

Party vroeër skrywers, soos die gedugde ou reisiger sir Theodore Cook wat in die vroegste jare van die eeu die gebied deurkruis het, noem die hele suide Provence; maar die ware Provence lê uitsluitlik oos van die Rhone: wes daarvan is Landuedoc.

Daarom bly ek liewer by die benaming Midi en bedoel ek daarby albei hierdie streke - dus die hele giebied vanaf ‘n entjie noord van die Pireneë (dit wil sê vanaf ongeveer Carcassonne en Toulouse) an al teen die Middelande See langs tot by die Italiaanse grens aan die Asuurkus.

 

Lees ook reisjoernale deur Karel Schoeman

Lees ook reisjoernale deur Eleanor Baker

 

koop 'n boek 4

Bo

 

AndrePBrink-DieKreefRaakGewoond Daaraan

Die Kreef Raak Gewoond Daaraan 
- boek deur Andr© P. Brink

‘Daar was mense wat hul lewe gegee het om apartheid te vernietig. Daar was mense wat enduit geglo het in vreedsame verset; daar was mense wat geglo het dat geweld al is wat oorbly om iets mensliks uit die moeras te red.”

Die kreef raak gewoond daaraan is die verhaal van Thomas Landman, ‘n Afrikaner wat ‘n uiterste daad van geweld pleeg in ‘n desperate poging om die owerheid tot sy sinne te bring. Die bomaanval waarmee sy groep die Staatspresident om die lewe wil bring, loop skeef, en onskuldige mense se lewe word geneem. In Thomas se daaropvolgende vlugtog lê Brink die Suid-Afrikaanse gemeenskáp, en veral die Afrikanergemeenskap, in al sy diepste geledinge oop: deernisvol en verraderlik, koesterend en korrup, idealisties en koersloos.

Dit word ‘n reis deur die breë geografie en geskiedenis van die land, en ‘n herskrywing van beide. Tegelyk is dit n avontuurverhaal waarin die pèrspektief van Thomas Se jagter en teenspeler, brigadier Kat Bester van die Veiligheidspolisie, beurtelings vooropstaan.

Maar dit is ook ‘n verhaal van menslike verhoudinge wat rondom Thomas voltrek word: met Nina, die jong vrou wat saam met hom aan die bomaanslag deelneem; met die predikantsdogter Lisa wat in opstand is teen ‘n ander soort onderdrukking, die van die vrou; met die talle ander, swart en bruin en wit, met wie hy op sy vlug in aan raking kom.

Agter alles skemer die geskiedenis van Thomas se stam, wat as ‘n supplement in die roman opgeneem is en ‘n swewende teenwoordigheid daarin vorm ” die dertien generasies van ‘n familie wat as die verteenwoordigers van die Kaap se woeste beskermgees, Adamstor, voorgestel word, elkeen op sy of haar eie manier betrokke by die magte van Iiefde en geweld, elkeen verplig om te reageer op die uitdaging van oorlewing in Afrika.

Die roman is grootliks in opset, en in Brink se deurtastende voorstelling van Suid-Afrikaners en die Suid-Afrikaner problematiek verkry die roman in alle opsigte ‘n monumentale dimensie binne Brink se oeuvre.

 

koop 'n boek 4

Bo

 

AndrePBrink-eindelose wee

Eindelose wee - boek deur Andr© P. Brink

 

koop 'n boek 4

Bo

 

AndrePBrink-DieGeskiedenisvanOomKootjieEmmervan Witgatworteldraai

Die Geskiedenis van Oom Kootjie Emmer van Witgatworteldraai
 - boek geskryf deur Andr© P. Brink

Oom Kootjie Emer, lykbesorger en nagwagdrywer uit ‘n baie ou geslag leiersfigure op Witgatworteldraai, is al lankal iets van ‘n volksman in ons midde. Sy hele dorp is hier : Dominee Dooieweerdt en Miss Libbie Plesie, oom Sagrys Noodskoot en oom Poepies Pontak, Koekie Rautenbach en Tolletjie Fourie, sersant Gryp-en-Ryp Koesee en die weduwee Oop-en-toe, noem maar op.

Maar dit bly in die eerste plak ‘n verhaal van oom Kootjie self, van sy sloerstaking en sy geheime wapen, sy Uitwaartse Beweging en sy Volksfees.

 

AndrePBrink-Oom Kootjie Emmer en die nuwe bedeling

OOM KOOTJIE EMMER en die nuwe bedeling
Boek deur Andr© P. Brink 
(of soos dit gestel word: ‘n stinkstorie deur Andr© P. Brink)

 

koop 'n boek 4

Bo

 

andrepbrink-Die Ambassadeur  AndrePBrink-die ambassadeur sagte

Die ambassadeur - boek geskryf deur Andr© P. Brink

“Die liefde is ‘n soort verwildering, omdat dit mens blootstel voor die chaos in jou eie hart” : dit is die ervaring van die Ambassadeur Paul van Heerden wanneer hy in Parys betrokke raak in ‘n verhouding met ‘n meisietjie “van losse sedes” - ‘n verhouding waarin hy algaande alles van hom moet afstroop wat vroeër waardevol was: die aansien van sy amp, die agting van ander mense, sy huwelik, die vertroue van sy dogter, die geloof in sy land, in sy eie onvervangbaarheid en in God. Dit word ‘n stryd om menslike vryheid, ‘n worsteling met die probleem van die sonde, en uiteindelik ‘n keuse tussen hemel en hel.

“.....Die verwikkeldheid en die raaisel van die mens, van die ruimte en van die gebeure, (kry) gestalte in die komposisie van hierdie roman....”

In 1964 het dit in Engels verskyn as “File on a diplomat “ en in 1966 in Duits as “Nicolette und der Botschafter”

 

koop 'n boek 4

Bo

 

Kennis van die aand

Die eerste boek in Afrikaans wat verbied was...

Kennis van die aand (boek geskryf deur Andr© P. Brink)
 is seker een van die mees omstrede boeke wat nog in Afrikaans verskyn het.

Toe die boek aanvanklik in 1973 gepubliseer is, het dit die eerste Afrikaanse boek geword wat deur die destydse Publikasieraad verbied is. Die oorspronklike uitgewer het na die Hooggeregshof geappelleer, ‘n prosedure wat op daardie stadium nog moontlik was. In die daarop volgende jaar, 1974, het ‘n volle bank van die Kaapse hooggeregshof die Publikasieraad se verbod bekragtig.

Vir die Afrikaanse skrywerskorps het “Kennis van die aand” simbolies geword van die stryd teen sensuur. Omdat“Kennis van die aand” verbied is, is die Engelse vertaling daarvan, “Looking on darkness, ook verbied. In 1980 het die Engelse uitgewers die boek opnuut voorgelê vir oorweging en het die App©lraad oor Publikasies bevind dat dit inderdaat ongewens is.

In 1981 het Human & Rousseau besluit om, in die lig van sy suksesvolle app©l teen die hernieude verbod op “Magersfontein o Magersfontein!” deur Ettiene Leroux, met Kennis van die Aand na die App©lraad gegaan. Op 8 en 9 Februarie van 1982 word die uitgewers se vertoë gelewer. Die vertoë is gelewer deur adv. Anton Mostert S.C. asook adv Leon Kuschke. Op 16 April 1982 het die App©lraad met ‘n meerderheidsbeslissing uitspraak gelewer. die uitspraak deur die App©lraad was dat die boek, “Kennis van die aand” , nie ongewens is nie opvoorwaarde dat dit alleen in hardeband uitgegee word. “n Verdere voorwaarde was dat dit nie aan persone jonger as 18 jaar verkoop mag word nie.

 

Kennis van die aand - koop die boek

koop 'n boek 4

Bo

andre p brink

foto: Andr© P. Brink

 

koop 'n boek 4

Bo

 

Tuis 2

AndrePBrink-miskien nooit

Miskien nooit - ‘n boek deur Andr© P. Brink

 

AndrePBrink-sandkastele

Sandkastele - ‘n boek deur Andr© P. Brink

 

koop 'n boek 4

Bo

 

Tuis 2

 

AndrePBrink-Bidsprinkaan

Bidsprinkaan - boek geskryf deur Andr© P. Brink

Dokumente vermeld dat Kupido Kakkerlak omstreeks 1760 tot 1825 geleef het. Maar Kupido in nie gebore nie, ‘n arend het hom gebring. En in daardie tyd het ‘n bidspringkaan verskyn:™n teken van die gode. Wonderwerke het soos optelgoed op die aarde rondgelê.

In die aardsheid van Afrika en die eeue oue sfeer van magiesheid en drome, geweld en hartstog laat Kupido hom ken as drinker, bakleier, minnaar, leuenaar - en die eerste Khoi wat as sendeling aan die Kaap die Goeie Hoop georden is. Die raaisel van ‘n mens se lewe word ten beste deur die verbeelding benader.

‘n Glansende roman, geslyp op humor en pynlike verlies, diepgaande vertwyfeling en geloof. “En voor jou uit, hoog bo, lê die blink sterstreep om vir jou pad te wys. Soontoe. Soontoe”

 

koop 'n boek 4

Bo

 

Tuis 2

 

AndrePBrink-Donkermaan

Donkermaan - boek geskryf deur Andr© P. Brink

Teen die agtergrond van ‘n nuwe Suid-Afrika wat nie heeltemal lyk soos wat optimiste verwag het nie, is Ruben Olivier se lewe besig om uitmekaar te val. Sy vrou is dood. Die biblioteek wat die passie van sy lewe was, het hom 'n pakket aangebied om plek te maak vir 'n jong swart opvolger. Een van sy seuns het klaar die land verlaat en die tweede staan op vertrek. Sy beste vriend is sinneloos vermoor.

Te midde van sy ontreddering moet Ruben sy wêreld opnuut definieer rondom die vroue wat in sy lewe ‘n rol gespeel het: die vroegwyse klein Lenie in sy pa se skuur, die lewenslustige Riana wat haar ouers getrotseer het om met hom te trou en toe na ‘n miskraam ‘n skaduwee oor hul huwelik laat val het, die liriese Alison wat hom laat struikel het.... Maar bowenal word sy hede deur drie figure oorheers.

 Daar is sy huishoudster, die formidabele Magrieta, wat hom nie toelaat om te vergeet van die werklike w©reld rondom sy soliede ou huis in Nuweland nie. Daar is Antje van Bengale, 'n jong slawemeisie wat drie eeue gelede na ‘n opsienbare verhouding met haar baas tereggestel is en nou nog in die huis bly spook. En dan is daar Tessa, die ontsenuendevreemdeling wat een nag uit die reën opdaag op soek na blyplek en soos 'n donker maan die landskap van sy lewe belig met die teenstrydige onthullinge uit haar verlede en die uitdaging van haar troebel seksualiteit.

Teen die agtergrond van die woelinge en onsekerhede van vandag se Suid-Afrika, wat miskien nie so anders lyk as di© van driehonderd jaar gelede nie, is Donkermaan waarskynlik die intiemste verhaal wat Andr© P. Brink nog geskryf het.

 

koop 'n boek 4

Bo

 

Tuis 2

 

AndrePBrink-Diemuurvandie pes 

Die muur van die pes - boek geskryf deur Andr© P. Brink

Een van die ergste vorms van die Swart Dood in die l4de eeu het sy slagoffers binne vyf dae uitgewis. Maar dat daar ander, subtiele, modeme en ewe dodelike vorme bestaan van die Pes wat in die donker wandel, ontdek die bruin Kaapse meisie Andrea Malgas gedurende die vyf dae wat sy ná n jarelange verblyf in Europa in Provence deurbring.

Sy staan tussen twee mans: Paul, die welvarende, middeljarige blanke esteet wat haar al die gerief en sekuriteit van ‘n lewe in Europa aanbied; en Mandla, die jong swart aktivis wat haar opnuut blootstel aan die gevaarlike teenwoordigheid van Afrika, waarvan sy haar so lank al vry gewaan het. Onder andere moet sy besluit of “vryheid” ook mag beteken dat jy kan klaarkom sonder die land, die samelewing. die mense wat jou gevorm het.

Op soek na lokaliteite vir Paul se film oor die Swart Dood kom Andrea en Mandla uit by die oorblylsels van ‘n Muur van die Pes wat eeue gelede gebou is om die plaag te probeer keer. Vir haar is dit die kulminasie van al die baie mure waardeur sy in haar lewe voorgekeer is en wat mense apart van mekaar probeer hou: mure tussen ras en ras, tussen generasie en generasie, tussen man en vrou, tussen hede en herinnening, tussen werklikheid en droom, uiteindelik tussen lewe en dood. Wat sy egter ontdek in die skokkende ontknoping van ‘n ewe, beleef in vyf dae, is nie lets negatiefs nie, maar die ontroerde besef dat mure ook afgebreek kan word.

In die Iaaste instansie is dit die skrywer Paul wat in een van die oorspronklikste verteltegnieke wat nog in ‘n roman gebrulk is, antwoord moet gee op die baie vrae wat die verhaal se opset bepaal. Wat daardie antwoord is, en of hy daarby uitkom, kan die leser eers aflei wanneer hy die hele sirkel van die roman voltooi het.

Die Muur van die Pes, wat in baie opsigte ‘n bedoelde tweeluik met Kennis van die Aand vorm, is ‘n ryker en ryper werk as enigiets wat Andr© P. Brink nog geskryf het.

Die omslagfoto deur Alta Brink is ‘n naby opname van die Muur van die Pes by die dorpie Murs in die VaucIuse-gebergte van Provence. Die figuur met die masker op die titelbladsy en twee halftitelbladsye is ‘n reproduksie van ‘n illustrasie uit 1656 van die mondering wat memse in vroeër eeue gebruik het om hulle teen die Pes to beskerm. Die teken by elk van die vyf dae in Deel 1 is in die 17de eeu gebruik as beswering teen pes.

 

koop 'n boek 4

 

Tuis 2

 

AndrePBrink-nemmertjie wyn

‘n Emmertjie wyn (‘n versameling dopstories) deur Andr© P Brink

“Nou, la™k jou vertel,” 
sê hy.
 “Bring die wyn.” 
En hy wag dat eers ‘n bottel wyn op die okkasie breek. Nie heeltemal die beste wyn in my kaskeldertjie nie, maar darem. En bygesê: dis nie om Dial te kort te doen dat ek nie my beste uithaal nie, maar oor ‘n waarskuwing wat hy my gegee het toe ek dit eenkeer wel wou doen. Toe was dit ook Augustusmaand soos di© keer. En hy keer my baie vinnig toe ek my hand aan die ou Roodeberg wil slaan:
“Weet jy dan nie,”
vra hy,
“dat mens nooit Augustusmaand ‘n goeie wyn oopmaak nie? As die wingerd bot, dan huil die wyn in die bottel.”

 

koop 'n boek 4

Bo

Tuis 2

AndrePBrink-Bobaas van die boendoe

Bobaas van die boendoe
(gabaseer op J.M. Synge se “Playboy of the western world”
boek deur Andr© P Brink
 

Perskommentaar:

Waenhuiskrans uitgeknip, soos op ‘n vroeë Gregoire Boonzaier. Die vissershuisies teen die duine en die koue see in die verte. Die bokkens teen die dak van Migiel Vlooi se rommelkroegie hier voor op die verhoog. Die Strandveldse bruinmeisies en klonge en dorstige ooms wat hul lywe kom inryg voor die kamera vir ‘n groepfoto:.. Sit daarby die sprankelende genie en mensliewende humor van ‘n Andr© P. Brink, die lewenslus en geesdrif van Sukovs se aste toneelgroep en die o so uitbundige kostuums van AIta Brink, en dis maklik die grootste plesierigheid wat die Vrystaat in ™n lang tyd beleef het. . . RAPPORT

It was so good, so funny-touching,so outrageously, delightfully uninhibited. . .THE FRIEND

Brink se Boendoe ‘n Bobaas-stuk:Hiert, maar dit was darem ri vrolike affêre gisteraand in die Skoubug. Daardie Bobaas van die Boendoe het ons almal met ‘n ,,swiet smaai oppie gesig en ‘n dans in die hakskene” huis toe gestuur. Dis nie aldag dat Sukovs ons Vrystaters die kans gee om ‘n skrywer-rêgisseur soos Andr© P. Brink sy passies te sien wys nie. So™n fyn beplande en afgeronde stuk kan net deur ‘n kenner daargestel word . . DIE VOLKSLAD.

 

AndrePBrink-Die hamer van die hekse-CLouis Leipoldt

Die Hamer van die Hekse
‘n drama in ses episodes gebaseer op “DIE HEKS” van C Louis Leipoldt
Drama deur Andr© P. Brink

 

AndrePBrink-Sempre Diritto

Sempre Diritto
Italiaanse reisjoernaal deur Andr© P. Brink

Inhoud

 

AndrePBrink-Boek die klap van die meul

Die klap van die meul
boek deur Andr© P. Brink

Uit die paar honderd sketse wat Andr© P. Brink in die loop van verskeie jare eers Die Beeld en daarna in die rubriek ,,Sout en Peper” in Rapport gepubliseer het, het by nou tot die vreugde van duisende lesers ‘n keur in twee bundels byeengebring. Daarvan is Die klap van die meul die eerste.

In hierdie sketse tref die leser die ernstige en omstrede skrywer in ontspanne luim aan: ,,vingeroefeninge” het hy by geleentheid self die stukkies genoem. Hulle vorm ‘n lewendige en geskakeerde mosaIek waarin ligte spot, uitbundige humor, skerp satire en ook weemoed. diepe erns en nostalgie mekaar voortdurend afwissel.

Die band wat hulle saamsnoer, is die geloof in ,,die klap van die meul” ” daardie andersheid, vreemdheid, snaaksigheid of skeet waardeur party mense van alle ander verskil. Hulle is die individue wat deur hul komieklike of ernstige ,,malligheid” nie bang is om mens te wees nie, al beteken dit dat hulle dikwels deur hul medemense misverstaan, gewantrou, beskinder, uitgelag of selfs. verstoot word. Op stuk van sake is die bundel dan ‘n soort bevestiging van geloof in die mens.

Dit is ‘n bundel bedoel vir die leser wat proe-proe wil lees en herlees, sommer vir die plesier van saamvoel, lekkerlag, of ‘n oomblikkie se stil sit en nadink.

Bo

koop 'n boek 4

 

AndrePBrink-Toiings op die langpad

Toiings op die langpad
‘n Drama gebaseer op die Toings-trilogie van Mikro
(Kliek hier vir ‘n lys van Mikro se boeke)
deur Andr© P. Brink

 

AndrePBrink-Kinkels in die kabel

Kinkels innie Kabel
met appologie aan Shakespeare
deur Andr© P. Brink

 

AndrePBrink-heildronk wynboer

Heildronk (Uit wynboeke)
saamgestel deur Andr© P. Brink

 

Lees ook boeke deur Karel Schoeman

Lees ook reisjoernale deur Eleanor Baker

 

Bo

koop 'n boek 4

 

AndrePBrink-Pot-Pourri-Sketse uit Parys

Pot-Pourri (Sketse uit Parys )
reisjoernaal deur Andr© P. Brink
(Lees ook Parys-Parys retoer en Midi)

 

Tuis 2

Bo

koop 'n boek 4

Hierdie was net inligting van Andr© P Brink se Afrikaanse boeke

 

 

Boekvesamelaar se droom... Afrikaanse boeke, Africana, boeke, Akrikaanse kinderboeke, Afrikaanse kinderreekse, Boereoorlog, Grensoorlog, Geskiedenis, Christelike boeke,, Afrikaanse liefdesverhale

Logo---nuwe-webtuiste-2015