DEELNEMERS AAN DIE SLAG VAN BLOEDRIVIER

Gelofte

Die gelofte wat deur Trekkers afgelê is voor die Slag van Bloedrivier

Die Slag van Bloedrivier is op 16 Desember 1838 naby die Bloedrivier in die huidige KwaZulu-Natal, Suid-Afrika, geveg. Sowat 470 Voortrekkers, onder leiding van Andries Pretorius, het ’n ossewalaer beskerm teen tussen 10 000 en 20 000 Zoeloe-impies. Hier is ‘n lys van die deelnemers aan die slag.

1 Hoofkommandant + 1 asst-Hoofkmdt + 6 Kmdt + 4 Laer kmdte + 11 Veldkornette + 4 Godsdiensleiere (Jan du Plessis was ‘n Veldkornet en Godsdiensleier) + 3 Kononniers + 356 Manskappe

 

Hoofkommandant

Assistent-Hoofkommandant

Kommandante

Laerkommandante

Veldkornette

Godsdiensleiers

Kanonniers

Manskappe

 1. Aucamp, Pieter Josua
 2. Badenhorst, H
 3. Badenhorst, P
 4. Bantjes, Jan Gerritze
 5. Beneke, Johannes
 6. Bester, Barend Jacobus
 7. Bester, Lourens Rasmus
 8. Bester, Paul Michiel
 9. Bezuidenhout, Daniël
 10. Biddulph, Thomas Jervis
 11. Bierman, Isak
 12. Biggar, Alexander Harvey
 13. Bodes, Barend
 14. Bornman, Johannes Jurgens
 15. Boshoff, Jakobus (Jan)
 16. Botha, Ernst Adriaan Lodewyk
 17. Botha, Hendrik
 18. Botha, J C
 19. Botha, Jan
 20. Botha, L
 21. Botha, P J
 22. Botha, P R
 23. Botha, T F
 24. Botha, Theunis
 25. Bothma, Carel A
 26. Bothma, Daniël
 27. Breytenbach, Chris
 28. Breytenbach, Izaak Johannes
 29. Breytenbach, Jacob Coenraad
 30. Breytenbach, Johan Hendrik
 31. Breytenbach, Johannes Jacobus
 32. Bronkhorst, Johannes Jacob
 33. Bronkhorst, Johannes Jacobus
 34. Bronkhorst, Samuel Johannes
 35. Bruwer, Eduard Christiaan Daniël
 36. Bruwer, Hans
 37. Bruyn, Piet
 38. Buitendagh, Carel Hendrik
 39. Burger, Jacobus Johannes
 40. Burger, S W
 41. Buys, Piet
 42. Claassens, Christiaan
 43. Coetzee, Cornelis
 44. Coetzer, J J
 45. Coetzer, Philippus Jeremias
 46. Coetzer, Thys
 47. Combrinck, G
 48. Cronjé, Abraham
 49. Cronjé, Piet
 50. Davel, Henning
 51. Davel, Jan
 52. Dannhauser, Thomas Richard
 53. de Beer, C (Snr)
 54. de Beer, Abraham
 55. de Beer, Christiaan M
 56. de Beer, Jan Christiaan
 57. de Beer, Johannes A
 58. de Beer, Stephanus A (Snr)
 59. de Beer, Zacharias Jacobus
 60. de Clercq, Abraham
 61. de Clercq, Barend
 62. de Clercq, C
 63. de Clercq, Jacob
 64. de Jager, Frederick Johannes
 65. de Jager, Izak J
 66. de Jager, Johannes Wilhelmus
 67. de Jager, Lodewyk
 68. de Lange, Adriaan (Jnr)
 69. de Lange, Robert
 70. de Wet, Kootjie
 71. de Wet, P
 72. de Winnaar, S
 73. Dreyer, C Sr.
 74. Dreyer, F
 75. Dreyer, I
 76. du Plessis, Francois
 77. du Plessis, Jan
 78. du Plessis, P
 79. du Plooy, Hendrik
 80. du Plooy, Willem
 81. du Plooy, Wouter
 82. du Preez, P D
 83. Deysel, F
 84. Engelbregt, Adriaan
 85. Engelbregt, E
 86. Engelbregt, Gerhardus
 87. Engelbregt, H (jong)
 88. Engelbregt, H H (Snr)
 89. Engelbregt, Johannes Hendrik
 90. Enslin, Johannes Jacobus
 91. Erasmus, Antonie
 92. Erasmus, Barend
 93. Erasmus, Cornelis
 94. Erasmus, Daniël Elardus
 95. Erasmus, Hans
 96. Erasmus, Jacobus
 97. Erasmus, Pieter Erasmus
 98. Erasmus, Stephanus E
 99. Esterhuizen, Jan
 100. Ferreira, Marthinus Stephanus
 101. Fick, Hendrik
 102. Fisher, Jan
 103. Fourie, Christiaan Erns
 104. Fourie, Dirk S
 105. Fourie, Hermanus
 106. Fourie, Philip1
 107. Garden, Kapt. (Engels)
 108. Geers, Carel
 109. Giezing, Fredrich
 110. Goosen, Marthinus2
 111. Gouws, Daniël
 112. Gouws, Jacob I
 113. Gouws, J Marthinus
 114. Gouws, P
 115. Greyling, Jan Cristoffel
 116. Greyling, Pieter Jacobus
 117. Grobbelaar, Nicolaas
 118. Grobbelaar, Pieter Schalk
 119. Grove, Hermanus Gerhardus
 120. Hammes, Pieter Johannes
 121. Hattingh, C
 122. Hattingh, Francois
 123. Hattingh, Johannes Dewald
 124. Hattingh, Johannes Hendrik
 125. Herbst, M
 126. Heydenreich, Cornelis Frederik =
 127. Human, P G
 128. Jacobs, Gabriël Gerhardus Nic
 129. Jacobs, Pieter Daniël
 130. Jacobsz, Jan
 131. Janse van Rensburg, Lukas
 132. Janse van Rensburg, Nicolaas M
 133. Janse van Vuren, Luckas Gerhardus
 134. Janszen, Willem
 135. Jordaan, Willem
 136. Joubert, Abraham Benjamin
 137. Joubert, Gideon
 138. Joubert, Jan
 139. Joubert, Jan (jnr.)
 140. Joyce, Robert
 141. Kemp, G
 142. Kemp, Jacobus
 143. Kemp, Petrus J
 144. Klaassen, P
 145. Klopper, H
 146. Klopper, Jacobus
 147. Koekemoer, C
 148. Koekemoer, Marthinus
 149. Kritzinger, Lewis
 150. Kruger, Jan
 151. Kruger, P E
 152. Kruger, T J
 153. Laas, Cornelius
 154. Laas, Mathys
 155. Labuschagne, J P
 156. Labuschagne, J H (Jan Groen)
 157. Labuschagne, Willem Adriaan
 158. Landman, A K P (Snr)
 159. Landman, Jan
 160. le Roux, D
 161. le Roux, Nicolaas
 162. Leech
 163. Liebenberg, Christiaan Jacobus
 164. Liebenberg, Christiaan Jacobus
 165. Lindeque, G (Snr)
 166. Lindeque, Petrus
 167. Lombard, Hans
 168. Lombard, Hermanus Antonie
 169. Lombard, S
 170. Lotter, Johannes
 171. Ludick, M J
 172. Malan, D J J
 173. Malan, David D
 174. Malan, Jacob Jacobus
 175. Malan, Stephanus
 176. Marais, Coenraad
 177. Marais, Johannes L
 178. Marais, Stephanus Abraham
 179. Marcus, F
 180. Mare, Wynand Wilhelmus
 181. Maritz, Pieter
 182. Maritz, Salomon Gerhardus
 183. Maritz, Salomon Stephanus
 184. Martens, Hendrik Jacobus
 185. Martens, Jan Thomas
 186. Marx, Frans
 187. Meintjes, Albertus Jacobus
 188. Meinties, Jacobus William
 189. Meintjes, Schalk
 190. Mey, Christiaan Lodewyk
 191. Meyer, Jacob
 192. Meyer, Jan
 193. Meyer, Lukas
 194. Meyer, Theodorus
 195. Mienie, Carel Johannes Hendrik
 196. Mienie, Frederik Christiaan
 197. Mienie, Johannes Willem
 198. Mienie, Willem Jacobus
 199. Moolman, I
 200. Muller, Christiaan
 201. Muller, Jan
 202. Naudé, (Philip) Jacob
 203. Naudé, Philip Jacobus
 204. Naudé, Francois Paulus
 205. Neethling, Hendrik Ludolf
 206. Neethling, Schalk Willie
 207. Neethling, Willem
 208. Nel, Louis J
 209. Nell, Theunis Jacobus
 210. Nell, Willem Gabriel
 211. Nortjé, Joachim
 212. Oberholzer, Jan Albert
 213. Olivier, (Lang) Gert
 214. Olivier, Ockert
 215. Oosthuizen, A
 216. Oosthuizen, Jan
 217. Oosthuizen, J J (Snr)
 218. Oosthuizen, Marthinus Jacobus
 219. Opperman, C
 220. Opperman, D
 221. Parker, Edward
 222. Pieters, Coenraad
 223. Pieterse, Frederik
 224. Pieterse, H J
 225. Pieterse, Nicolaas
 226. Potgieter, Cornelis
 227. Potgieter, Evert F
 228. Potgieter, Hendrik
 229. Potgieter, Jurgen
 230. Potgieter, Matthys
 231. Potgieter, Petrus Hendrik Theunis
 232. Potgieter, Theodorus
 233. Pretorius, A P
 234. Pretorius, Barend
 235. Pretorius, Dewald Johannes
 236. Pretorius, Gideon
 237. Pretorius, Henning Petrus Nicolaas
 238. Pretorius, Marthinus Wessel
 239. Pretorius, Nicolaas
 240. Pretorius, Petrus Gerhardus
 241. Pretorius, Petrus Gerhardus
 242. Pretorius, Samuel
 243. Pretorius, Willem H
 244. Pretorius, Willem Jacobus
 245. Prinsloo, Jochemus Johannes Petr
 246. Prinsloo, N J
 247. Prinsloo, Willem P
 248. Raads, D
 249. Raath, Philip
 250. Raath, Pieter
 251. Raath, Roelof
 252. Raatz, Gerrit1
 253. Ranger, Simon
 254. Reineke, Adam
 255. Retief, Jacobus
 256. Robbertse, I
 257. Robbertse, Jan
 258. Robbertse, Matthys
 259. Roets, Hendrik
 260. Rood
 261. Roos, Cornelis J
 262. Roos, Gysbert
 263. Roscher, P
 264. Roux, Dirk
 265. Rudolph, Jacobus Andreas
 266. Rudolph, Johann(es) Bernard
 267. Rudolph, Gerhardus Jacobus
 268. Scheepers, Coenraad F (swaer v. Erasmus Smit)
 269. Scheepers, Gert
 270. Scheepers, H
 271. Scheepers, J A
 272. Scheepers, Jacobus Johannes
 273. Scheepers, Stephanus Johannes
 274. Scheepers, M
 275. Scheepers, Marthinus
 276. Schoeman, Gert
 277. Schoeman, Johannes
 278. Schutte, Jan Harm Thomas
 279. Slabbert, G
 280. Smit, Andries Adriaan
 281. Smit, Chr.
 282. Smith, F
 283. Snyman, Coenraad F W
 284. Snyman, J H
 285. Steenkamp, Hermanus
 286. Steenkamp, Jan Harm
 287. Steenkamp, Piet L
 288. Steenkamp, Thomas Ignatius
 289. Steyn, Hermanus
 290. Steyn, Johannes Christoffel
 291. Steyn, Pieter
 292. Strydom, D J
 293. Strydom, Hendrik
 294. Strydom, J
 295. Strydom, Pieter Gerhardus
 296. Swanepoel, Willem
 297. Swart, Marius
 298. Swart, Pieter Johannes
 299. Uys, Dirk Cornelis
 300. Uys, Jacobus Johannes
 301. Uys, Jan C
 302. Uys, Petrus Lafras (Piet Hlobane)
 303. van den Berg, Hendrik
 304. van den Berg, Hendrik Stephanus
 305. van der Berg, Isak
 306. van der Merwe, Andries
 307. van der Merwe, C
 308. van der Merwe, Christiaan Pieter
 309. van der Merwe, Frederik J
 310. van der Merwe, Jan
 311. van der Merwe, Josias
 312. van der Merwe, L P
 313. van der Merwe, Lukas J
 314. van der Merwe, M
 315. van der Merwe, Willem
 316. van der Schyff, D
 317. van der Schyff, J D
 318. van Deventer, Jan
 319. van Dyk, Joseph
 320. van Dyk, Sybrand
 321. van Gass, Ferdinand Paul George
 322. van Gass, J F
 323. van Jaarsveld, A
 324. van Loggerenberg, Hendrik
 325. van Niekerk, Izak Andries
 326. van Niekerk, J A P
 327. van Niekerk, Pieter Johannes
 328. van Rooyen, Cornelis J
 329. van Rooyen, Dirk
 330. van Rooyen, G T
 331. van Rooyen, Gert F
 332. van Rooyen, Gert Reinier
 333. van Rooyen, I
 334. van Rooyen, Lukas
 335. van Rooyen, Stephanus
 336. van Schalkwyk, Christiaan
 337. van Schalkwyk, Gert
 338. van Staden, Cornelis
 339. van Staden, V C
 340. van Straten, Jacob
 341. van Venen, D
 342. van Vuuren, P
 343. van Zyl, Jacobus
 344. Venter, Albert
 345. Venter, C I
 346. Venter, P A
 347. Venter, Willem Daniel
 348. Vermaak, Cornelis
 349. Vermaak, Johannes Gerhardus
 350. Viljoen, Christoffel
 351. Viljoen, Gideon
 352. Viljoen, Johan H
 353. Viljoen, M
 354. Viljoen, Sarel
 355. Visagie, Jan
 356. Visser

 

 

Aucamp
Badenhorst
Bantjes
Beneke
Bester
Bezuidenhout
Biedolf
Bierman
Biggar
Bodes
Bornman
Boshof
Botha
Bothma Carel A
Bothma Daniel
Breytenbach 
Bronkhorst
Bruwer
Bruyn
Buitendag
Burger
Buys
Cilliers
Claassens
Coetzee
Coetzer
Crombrink
Cronje
Cowie
Dafel
Dannhauser
De Beer
De Clercq
De Jager
De Lange
De Wet
De Winnaar
Dreyer
Du Plessis
Du Plooy
Du Preez
Dysel
Engelbrecht
Enslin
Erasmus
Esterhuizen
Ferreira
Fick
Fisher
Fourie
Froneman
Geer
Giesing
Gouws
Grove
Greyling
Grobbelaar
Hammes
Hattingh
Herbst
Heydenreich
Human
Jacobs Gabriel
Jacobs J Daniel
Jacobsz Jan
Hanse Willem
Jordaan
Joubert
Joyce
Kemp
Klaassen
Klopper
Koekemoer
Kritzinger
Kruger
Laas
Labuschagne
Landman
Leech
Le Roux
Liebenberg
Lindeque
Lombard
Lotter
Ludick
Malan
Marais
Marcus
Mare
Maritz
Martens
Marx
Meintjies
Mey
Meyer 
Mienie
Moolman
Muller
Naude
Neethling
Nel
Nortje
Oberholzer
Olivier
Oosthuizen
Opperman
Parker
Pieterse
Potgieter
Pretorius
Prinsloo
Raads
Raath
Ranger
Reineke
Retief
Robbertse
Roets
Rood
Roos
Roscher
Roux
Rudolph
Scheepers
Schoeman
Schutte
Slabbert
Smit
Smith
Snyman
Steenkamp
Steyn
Strydom
Swanepoel
Swart
Uys
Van der Berg
Van der Merwe
Van der Schyff
Van Deventer
Van Dyk
Van Gass
Van Jaarsveld
Van Loggerenberg
Van Niekerk
Van Rensburg
Van Rooyen
Van Schalkwyk
Van Staden
Van Straten
Van Venen
Van Vuren
Van Vuuren
Van Zyl
Venter
Vermaak
Viljoen
Visagie

Logo - nuwe webtuiste 2015

Boekvesamelaar se droom... Afrikaanse boeke, Africana, boeke, Akrikaanse kinderboeke, Afrikaanse kinderreekse, Boereoorlog, Grensoorlog, Geskiedenis, Christelike boeke,, Afrikaanse liefdesverhale