Meeste weet van Siener van Rensburg; het gehoor van die gesigte wat hy gehad het. Daar word baie stories oor hom vertel. Dit raak soms moeilik om te bepaal wat om van Siener te glo en wat nie!

Ons weet sy gesigte was vir sy volk, maar is dit nog vandag van enige belang? Hier is ‘n paar boeke oor Sienrer van Rensburg en sy gesigte wat hy gehad het oor dinge wat nog gaan kom....  en wat dit beteken vir ons - die Boerevolk en Suid-Afrika.  Lees gerus die boeke oor Siener en besluit self! Boeke oor  Siener van Rensburg se gesigte is hoofsaaklik deur Adriaan Snyman en F.H. Pretorius geskryf .

Die Boektitels oor Siener van Rensburg sluit in:

 1. Stem van ‘n Profeet (deur Adriaan Snyman)
 2. Siener van Rensburg : Boodskapper van God (deur Adriaan Snyman)
 3. Teen die aand sal dit lig word  (deur Adriaan Snyman)
 4. Siener van Rensburg: Die Laaste Loopgraaf  (deur Adriaan Snyman)
 5. In die loopgraaf (Siener van Rensburg) (deur Adriaan Snyman)
 6. Siener van Rensburg  “Wat is die Waarheid?” deur F.H. Pretorius.
 7. Wat kom na Siener? deur F.H. Pretorius.

 

Bo Tuis_2

Koop boeke by

Tel 012 346 6738 (Monumentpark)
Tel 012 567 2522 (Magalieskruin)
Tel 012 807 2710 (Equestria)

Tel 012 345 4040 (Elarduspark)

Stuur e-pos - kliek hier

Bo Tuis_2

 Sienervanrensburg_adriaansnyman-stemvannprofeet

Stem van ’n Profeet - Adriaan Snyman

lees ook die uitgebreide 1993 uitgawe - sien verder onder-toe

Reeds in sy eie leeftyd was die alombekende Boereprofeet, Siener van Rensburg, hir in Suid-Afrika en in die buiteland ’n soort legende. Generaals De Wet en Koos de la Rey het geglo hy is ’n ware profeet, terwyl daar self in die parlement deur staatsmanne soos genl. Hertzog, Louis Botha en Jan Smuts getuig was, hoedat van oom Nieklas se ”gesigte” bewaarheid is.

Siener van Rensburg was, volgens alle beskikbare getuienis, ’n ware profeet, ’n diep gewortelde Christen en hy het sy gawe van profesie ook nooit vir eie gewin gebruik nie.

Siener van Rensburg  is reeds in 1926 oorlede, maar tot vandag toe word hy geken as een van die merkwaardigste persoonlikehede in ons geskiedenis. Vanaf 1871 tot en met Siener se dood in 1926 het hy 700 of meer gesigte en visioene gehad oor die toekoms van die Boerevolk, ander nasies en wreldgebeure.

In 1918 profeteer Siener van Rensburg hierdie ontstellende woorde:
“Ek sien daar kom ‘n tyd dat die hele wreld omgeploeg is (die uitbreek van die Derde wreldoorlog, en dinge is baie deurmekaar). Dan sien ek oor die omgeploegde land l ‘n slang. Ek sien nie sy kop of stert nie (niemand sal presies weet wat aan die gang is nie. In die kerk sal dinge ook baie deurmekaar wees)...

Inhoud van die boek:

Laat ons na die siener gaan

Voorwoord

Apokalipter of profeet?
Gesigteboeke weg!
Talle visioene nog nie verklaar nie
Sodat almal kan weet!
Verstommende wysheid en kennis
Bekende skrywers oor Siener van Rensburg

Hoofstuk 1

Boodskapper van God
Kortkoos van Rensburg
Droomvisioen
‘n Lewe van verdriet
pyn en angs
 

Hoofstuk 2

Plek van die visioene
Die gawe van profesie

Hoofstuk 3

Die tweede openbaring?
Sy dissipel

Hoofstuk 4

Draers van die profetemantel
Israel en die Boere
De la Rey oor Siener van Rensburg
Die stryd teen Mapog en malaria
Hegte gesinslewe

Hoofstuk 5

Siener van Rensburg- die mens
Kalahari-Mac
C. Louis Leipoldt
Johannes Meintjies
Wierookbakke en skaapmis

Hoofstuk 6

‘n Josef in die familie
Die gras staan hoog en geel
‘n Huisvriend vertel
‘n Boerebaard, maar ‘n Engelse hart!
Die skaapkop-diamant
Suid-Afrika, die goudgeel krullebol
kleindogter- Ria James

Hoofstuk 7

Die tweede Vryheidsoorlog
Ek stuur julle die profeet Nicolaas
Sy stryd teen Satan
Veldprediker
Siener van Rensburg lei die boere deur die Rooi see!
Pres. Steyn en die Profeet
Staan my huis nog, oom Klasie?
Opsaal! Afsaal!
By die waterfonteine
Vannag is die ou duiwel verby!
Die begin van sy smarte
Siener van Rensburg se kinders na die moordkamp
Maak dood die hoenders!
In die moordkampe
Emily Hobhouse

Hoofstuk 8

In diens van sy volk
Sekel van die dood

Hoofstuk 9

Lanferdoek oor Lichtenburg
Die vlae hang halfstok
Die Leeu van Wes-Transvaal sterf
Genl. Beyers dood

lees ook die uitgebreide 1993 uitgawe - kliek hier

Hoofstuk 10

Die Rebellie
Israel en die Rebelle
Met Kemp op kommando
Mnr. C.L. Hager
“die kanonne is onbeman!”
Mnr. D.J. Esterhuizen
Boy Mussmann aan mnr. Cornelius Borman
Mussmann aan oom Joos Haasbroek
Hys die Vierkleur!
Kyk, die Oue Testament is uitgedien!
Regeringstroepe blaas die aftog
Bloed aan Kemp se hande
Die rooi kombers
Louis Botha omsingel ons
Traktate word gemaak
Terug Transvaal toe
Hands-op!
Die swart muil en die Sabbat
Toe huil die Siener
Soos ‘n Moses van ouds

Hoofstuk 11

In die Gevangenis
Onder plaasares
Siener van Rensburg bedruk en neerslagtig
Profetiese briewe
Op Rietkuil se werf

Hoofstuk 12

Die opregte sal bly staan
Hertzog getuig vir Siener van Rensburg

Hoofstuk 13

Generaal Botha se tragiese einde
Die groot griepepidemie
Dit was brommers
Jan Smuts: Die kleur van verraad
Smuts vereer Siener van Rensburg

Hoofstuk 14

Toe kom die Bijbel voor my
Stakings en ‘n groot depressie
Donker wolke oor Johannesburg
Die depressiejare

Hoofstuk 15

Siener van Rensburg se seuns word Smelters

Hoofstuk 16

Die Tweede wreldoorlog
Die Boere in ‘n drukgang
Die wit perd sonder tuig
Hitler se Blitzkrieg
Die Ossewa-Brandwag
Duitsland aan twee gekloof
Wit seiltjie oor Duitsland

Hoofstuk 17

Noord- en Suid-Rhodesi (Zimbabwe)
Die panga-era

Hoofstuk 18

Republiekwording
Bloed loop uit my kierie
Dimitrio Tsafendas

Hoofstuk 19

Die Vorster-era
Die grensoorlog
Kubaanse troepe in S.W.A. (grensoorlog)

lees ook die uitgebreide 1993 uitgawe - kliek hier

lees ook die uitgebreide 1993 uitgawe - kliek hier

lees ook die uitgebreide 1993 uitgawe - kliek hier

 

Bo Tuis_2

Koop boeke by

Tel 012 346 6738 (Monumentpark)
Tel 012 567 2522 (Magalieskruin)
Tel 012 807 2710 (Equestria)

Tel 012 345 4040 (Elarduspark)

Stuur e-pos - kliek hier

Bo Tuis_2

 

 

siener_van_rensburg Stemvann Profeet 1993 uitgawe

Stem van ‘n Profeet
saamgestel deur Adriaan Snyman
1993 uitgawe wat bygewerk is en uit 31 hoofstukke bestaan

Die 1993 uitgawe se inhoud verskil effens van die vorige.

 

Inhoud van die boek:

Vroer het mense ges

Voorwoord

Hoofstuk 1

Boodskapper van God
Kortkoos van Rensburg
Sy eerste visioen
Veel verdriet

Hoofstuk 2

Plek van die visioene
Die gawe van profesie

Hoofstuk 3

Die tweede openbaring?
Sy dissipel

Hoofstuk 4

Draers van die profetemantel
Israel en die Boere
Nicolaas die instrument

Hoofstuk 5

Die stryd teen Mapog en malaria
My man is ‘n siener!

Hoofstuk 6

Siener - die mens
C. Louis Leipoldt
Johannes Meintjies

Hoofstuk 7

Die tweede Vryheidsoorlog
Geboorte van ‘n profeet
Generaal De la Rey
Veldprediker
Siener van Rensburg lei die boere deur die Rooi see!
Pres. Steyn en die Profeet
Staan my huis nog, oom Klasie?
Vannag is die ou duiwel verby!
Die begin van sy smarte
Siener van Rensburg se kinders word weggevoer
Moordkampe
Emily Hobhouse
Opsaal! Afsaal!
Die poenskopbul

Hoofstuk 8

Die gesig van satan
‘n Beskeie bestaan

Hoofstuk 9

Lanferdoek oor Lichtenburg
Vlae hang halfstok
“Krisjan, dis raak!”
Genl. Beyers dood

Hoofstuk 10

Die Rebellie
Met Kemp se kommando
Hys die Vierkleur!
Die pad is oop...
Dit skeel my nie!
Die rooi kombers
Louis Botha versigtig
Traktate word gemaak
Terug Transvaal toe
Hands-op!
Die swart muil en die Sabbat
Toe huil die Siener
Soos ‘n Moses van ouds

Hoofstuk 11

In die Gevangenis
Onder plaasares
die brakdakhuisie

Hoofstuk 12

Die opregte sal bly staan
 

Hoofstuk 13

Generaal Botha se tragiese einde
Die groot griepepidemie
Dit was brommers
 

Hoofstuk 14

Jan Smuts: Die kleur van verraad
Vir ‘n pot lensiesop
Smuts vereer Siener van Rensburg

Hoofstuk 15

Toe kom die Bybel voor my
Die simboliese Ossewatrek

Hoofstuk 16

Stakings en ‘n groot depressie
Donker wolk oor Johannesburg
Die depressiejare

Hoofstuk 17

Die Tweede wreldoorlog
Die Boere in die drukgang
Die wit perd sonder tuig
Hitler se Blitzkrieg
Ossewa-Brandwag
Duitsland aan twee gekloof
 

Hoofstuk 18

Stigting van die VV
Amerika, Vitnam en Hosein
Japan
Derde wreldoorlog

Hoofstuk 19

Republiekwording
Bloed loop uit my kierie
Dimitrio Tsafendas

Hoofstuk 20

Die era na Verwoerd
Die stryd in Angola
Weer tweespalt
Die skerp hefmes
Die Antichris?
Die gans word vrygelaat: Mandela
Saddam Hoesein
Kodesa

Hoofstuk 21

Die sewe plae van England
Die eerste plaag
Die tweede plaag
Die derde plaag
Die vierde plaag
Die vyfde plaag
Die sesde plaag
Die sewende plaag

Hoofstuk 22

Ons pa was die Siener
‘n Josef in die familie
Altoos opgewek
‘n Boerebaard met ‘n Engelse hart
Die skaapkop-diamant
Die drie dogtertjies
Siener se kleindogter

Hoofstuk 23

Aan jou vriende word jy geken
Dissipels, selmaats en gaste
Die kloof wat toeval
Die bloedvlag

Hoofstuk 24

Op die pad wat God bepaal het
Vigs...en die wreld word een miswerf
Gedigteboeke weg?

Hoofstuk 25

Gees van verskrikking
Kubaanse troepe in S.W.A. (lees ook ander grensoorlogboeke
Bloedvergieting
Oud-pres P.W. Botha
Hef l nog voor
Asielsoekers
deur die smeltkroes
Groot en klein rooi beeste
Pot op die vuur - Rebellie
Die panga-era
Kommunistiese bewind
Varke in Johannesburg
Anneksasies
Nasionalisering
Die swart perd - swart geweld
Die rooi vlag
Rewolusie versprei suidwaarts
Algehele hervorming - begin van die Donker Tyd
Staatswa deur Taungs
Verskriklike droogte
Grootste staking
Duitsland se oorlogskepe
Spoorlyn na Prieska
Prieska en die traktake
Moframme en blou briewe
‘n ou Wawel rol na Vereniging
Vereniging -die kookpot
Boere sterk bewapen
Weer ‘n Bloedrivier?
Die Tabernakel en kandelare
Die wit tente in die Karoo
 

Hoofstuk 26

Siener se laaste dae
Vyf sterfbed visioene
Vereensaam
My vlees verdwyn
Begrafnis

Hoofstuk 27

Verklarings vand ei visioene
Rusland vernader van hart

Hoofstuk 28

Opgedateerde visioene: 1864 - 1915

Hoofstuk 29

Simbole en wat dit beteken

Hoofstuk 30

Visioene in die tronk

Hoofstuk 31

Siener van Rensburg se visioene
 

 

Bo Tuis_2

Koop boeke by

Tel 012 346 6738 (Monumentpark)
Tel 012 567 2522 (Magalieskruin)
Tel 012 807 2710 (Equestria)

Tel 012 345 4040 (Elarduspark)

Stuur e-pos - kliek hier

Bo Tuis_2

 

 

sienervanrensburg_ sienerboodskappervangod no 4    sienervanrensburg_ sienerboodskappervangod no 3   sienervanrensburg_ sienerboodskappervangod

Siener van Rensburg
Boodskapper van God
Boek deur Adriaan Snyman wat al verskeie her-drukke gehad het en steeds gewild bly

 

Lees ook Die laaste loopgraaf

 

Bo Tuis_2

Koop boeke by

Tel 012 346 6738 (Monumentpark)
Tel 012 567 2522 (Magalieskruin)
Tel 012 807 2710 (Equestria)

Tel 012 345 4040 (Elarduspark)

Stuur e-pos - kliek hier

Bo Tuis_2

adriaansnyman-_teendieaandsalditlig_word siener van rensburg

Teen die aand sal dit lig word  - 1994 uitgawe
-boek geskryf deur Adriaan Snyman
‘n roman oor Siener van Rensburg se gesigte

"Teen die aand sal dit lig word is n roman met Siener van Rensburg se gesigte as tema, en in die besonder die verloop daarvan na 1994. Dit vertel die aangrypende verhaal van ‘n volk wat uit die as opstaan om homself van die heerskappy van vreemdes te bevry. Sy visioene oor kragonderbrekings, n voedsel- en brandstoftekort, asook die bloedige rebellie en uiteindelike vrede, word n skreiende werklikheid in hierdie ongewone roman.

n Uittreksel uit die keurdersverslag:
"Op die aard van die Christus-simboliek, vertel die skrywer in “Teen die aand sal dit lig” word, van die kruisiging en opstanding van n volk; n volk wat uit die bloed van martelare gebore is; met bloedoffers ‘n stuk land vir hom gekoop en oor 340 jaar met bloedsweet daar ‘n eie staanplek geskep het; maar die dag toe sy vyand oor sy stadspoort verskyn en kaart en transport eis, het hy dit, sonder om n druppel bloed te stort, en met blydskap, verpand.

"Hier is waarheid en fiksie so dig geweef dat mens naderhand nie meer weet wat is wat nie. Die profisie van Siener van Rensburg en van die Bybel word uiters oortuigend bygetrek; maar kry nou ook ‘n heel nuwe dimensie wanneer dit met kruisbeligting van werklikheid en visioen voor die leser afspeel;

Die skrywer vlek na weerskante toe oop, genadeloos, en hy spaar niemand nie, ook nie homself nie..."
 

 

Bo Tuis_2

Koop boeke by

Tel 012 346 6738 (Monumentpark)
Tel 012 567 2522 (Magalieskruin)
Tel 012 807 2710 (Equestria)

Tel 012 345 4040 (Elarduspark)

Stuur e-pos - kliek hier

Bo Tuis_2

 sienervanrensburg_ die laasteloopgraaf adriaan snyman1

Siener van Rensburg

Die Laaste Loopgraaf 
1997/ 1999 VAANDEL/LEWENDE HOOP uitgawe
(Siener van Rensburg oor sy volk se laaste groot stryd)
boek geskryf deur Adriaan Snyman

"Siener van Rensburg - die laaste loopgraaf, is Adriaan Snyman se heel opwindenste toevoeging tot sy reeds uitgebreide publikasies oor ons eie Boereprofeet se visioene oor sy volk se eindbestemming. En hier maak die skrywer veral gebruik van nuwe verklarings wat betrekking het op gebeure soos:

 

'n Aanvulling vir Boodskapper van God. Dit bevat die meer onlangse gebeure wat Siener in sy visioene gesien het. Soos wat die dinge gebeur het, het die skrywer dit neergeskryf. Dit bevat ook die voorspelling van wat met die boervolk aan die einde van die ou bedeling gaan gebeur .

 

 

Bo Tuis_2

Koop boeke by

Tel 012 346 6738 (Monumentpark)
Tel 012 567 2522 (Magalieskruin)
Tel 012 807 2710 (Equestria)

Tel 012 345 4040 (Elarduspark)

Stuur e-pos - kliek hier

Bo Tuis_2

sienervanrensburg_ in die loopgraaf

 In die loopgraaf (Siener van Rensburg)
Boek geskryf deur Afriaan Snyman

 

Met In die loopgraaf word daar nie net gekyk na Siener en Bybelse profesie nie, maar ook na gebeure aan persoonlikhede wat direk meegedoen het om dit in vervulling te bring.
Die ware profeet se woord sny meedonloos heen oor mens, rang, titel of status; dit betuig van reg en geregtigheid; is barmhartig, maar ook genadeloos; dit striem soos ’n sweep, maar bring ook troos soos ’n moeder in haar mededo; dit spreek die taal van hemelbodes en laksmanne.
Die profeet se skaal weeg nie woorde nie, maar dade.
En as sy woorde kasty of kwets, vra hy nie om verskoning nie.
Gewis en seker sal dit die ashope van gister, vandag en more omdolwe ” die  skande en skades oopvlek tot op die been...
Het dr. H.F. Verwoerd dalk iets hiervan vooruitgesien toe hy in 1961 die SA-Klub in  Londen toegespreek en gesê die blankes in Suid-Afrika het net ’n paar keuses  ” eerstens kan hulle hulself, hulle besittings, asook die geslagte wat nog kom, opoffer deur aan ™n Swart Regering oor te gee.
Of hulle kan hulself bluf deur geringe toegewings te maak, en te hoop dat die bose dag nog ™n rukkie uitgestel word, sodat hulle kinders en kleinkinders daaronder sal ly, maar nie hulleself nie. En wat gebeur as die swartes alleenheerskappy kry? Sal hulle dan erken dat hulle gefaal het, en hulle in die laaste loopgraaf gaan ingrawe om te veg?
Die dag toe mnr. De Klerk in 1995 besef dat hy gefaal het, het hy met ™n “glimlag en ™n lied in sy hart”(sy eie woorde) sy hoed gevat, die laer verlaat ” gedros, om sonder gewetenswroeging sy volksgenote alleen in die loopgraaf agter te laat.
Siener van Rensburg het reeds 80 jaar gelede al hierdie verraad en oorgawe voorspel; maar hy het ook ‘gesien™ sy volk neem dinge in eie hande vir daardie laaste, verbete stryd.
Hierdie boek vertel u daarvan...

 

Bo Tuis_2

Koop boeke by

Tel 012 346 6738 (Monumentpark)
Tel 012 567 2522 (Magalieskruin)
Tel 012 807 2710 (Equestria)

Tel 012 345 4040 (Elarduspark)

Stuur e-pos - kliek hier

Bo Tuis_2

Bo  Tuis_2

sienervan rensburg_WATISdiewaarheiD Pretotius

Siener van Rensburg
Profeet of waarser
WAT IS DIE WAARHEID?

 

Lees wat Siener regtig ges het en wat die visioene vir ons wil s

Die boek bevat:

 1. 'n Volledige beskrywing van die werksmetode wat gevolg word sodat u die ontleding kan kontroleer as u so wil. Die ander "uitleggers" probeer nie eers om dit so te doen nie; hulle kan nie, want hulle gee maar net hul eie skeefgetrekte en vooropgesette politieke menings.
 2. 'n Wetenskaplike ontleding van die tegniese voorkomste in die aangetekende visioene. Dit verduidelik hoekom dit onmoontlik is om die visoene bloot op sigwaarde te kan verstaan, maar ook hoekom dit so wyd oop is vir subjektiewe vertolking.
 3. 'n Opsomming van die algemene verhaal in die visioene: 
  • 30% speel in Europa af en
  • 70% in Suider-Afrika.
 4. Die volledige stel aangetekende visioene waarop die ontleding gebaseer is.
 5. Die ontleding berus op 'n gerekenariseerde woordelys van 36,000 rels. Die inligting wat vir die samestelling hiervan gebruik is kom slegs uit die visoene self uit. Daar is geen ander buite-inligting hiervoor gebruik nie, en afgeleide en/of subjektiewe hoor-s inligting kan dus geen rol in die analise speel nie.

 

Bo Tuis_2

Koop boeke by

Tel 012 346 6738 (Monumentpark)
Tel 012 567 2522 (Magalieskruin)
Tel 012 807 2710 (Equestria)

Tel 012 345 4040 (Elarduspark)

Stuur e-pos - kliek hier

Bo Tuis_2

Bo  Tuis_2

siener_van_rensburg boeke visioene

Wat kom na Siener? deur F.H. Pretorius.

2008 uitgawe

Hierdie tweede boek is dan ook nie bedoel om bloot 'n verdere uiteensetting van die visioenre verhaal te wees nie, want die beplande indeks sal dit ondervang. Die verhaal staan uiteindelik vir meer as bloot net 'n waarskuwing en bemoediging vir 'n volk onder beleg - dit het 'n dieper betekenis, en di moet eerste en baie dringend aangespreek word.

Ek glo dat hierdie boek baie gemakliker sal lees as die vorige een. Dit is meer op die punt af en die aard van die onderwerp maak kruisverwysing oneindig makliker. Die vorige boek was natuurlik nooit as die gewone soort leesboek bedoel nie. Dit was eerder daarop gemik om die ware aard en betekenis van die visioene oop te maak en die nodige bewyse daarvoor te lewer. Dit moes verder ook 'n verwysingsraamwerk skep en vestig waaroor ons mense nie beskik het nie. Hierdie boek begin met 'n kort en duideliker opsomming van die Unieverhaal, maar die doel was nie om maar net nog 'n boek oor die visoene te skryf nie. Die wreld stop nie by Siener van Rensburg nie en ons moet verby sy visioene begin kyk na wat daarna kom. Hierdie boek en sy voorganger vorm dus 'n intieme eenheid en die leser sal daarom vind dat Deel I hieronder 'n natuurlik brug tussen die twee boeke vorm.

 

Bo Tuis_2

Koop boeke by

Tel 012 346 6738 (Monumentpark)
Tel 012 567 2522 (Magalieskruin)
Tel 012 807 2710 (Equestria)

Tel 012 345 4040 (Elarduspark)

Stuur e-pos - kliek hier

Bo Tuis_2

 

AAA boekmerk final
AAA boekmerk final

Boekvesamelaar se droom... Afrikaanse boeke, Africana, boeke, Akrikaanse kinderboeke, Afrikaanse kinderreekse, Boereoorlog, Grensoorlog, Geskiedenis, Christelike boeke,, Afrikaanse liefdesverhale

Logo---nuwe-webtuiste-2015